Dræber støjen produktiviteten?

Vi har nok alle oplevet støj på både godt og ondt i vores arbejdsliv. For den kan nemlig være svær at kontrollere. Nogle gange vil man meget gerne have den væk, så man kan fokusere – andre gange er man en del af den og oplever måske slet ikke, at det nu er en anden, der drømmer om den eftertragtede ro til at kunne koncentrere sig.

Men støj er ikke kun larm. Støj kan være mange ting. Derfor giver det også bedre mening at tale om forstyrrelser. En forstyrrelse kan nemlig være alt fra dine kollegaer, som står og snakker højlydt til larm udefra eller endda den visuelle støj, som når f.eks. en kollega kommer hastende igennem kontoret for at nå et møde eller en samtale.

Forstyrrelser er desværre over det hele, og det kan have triste konsekvenser. For virksomheden kan det betyde, at man ikke får et ordentligt output fra sine ansatte – hvilket kan mærkes på bundlinjen – og for de ansatte kan det have betydning for både trivsel og sygefravær. For når man ikke når sine opgaver og mål, så kommer stressen snigende og man bliver gradvist mere og mere irritabel og frustreret.

Men hvad er løsningen? Et bud kunne være faste spilleregler og en telefonboks.

Sæt støj på jeres dagsorden

Det er vigtigt at skabe en arbejdsplads, hvor folk kender til konsekvenserne af for meget støj. Men det kan være svært at ændre på folks vaner, selv når man som organisation sætter det som et mål. Derfor er det ofte nødvendigt at involvere værktøjer.

Det kan f.eks. være lamper ved skrivebordene, som angiver, om en kollega er ledig eller optaget. Det kan også være ved at etablere stillezoner og ved at opfordre til team møder m.m. i specifikke områder.

En nyere og mere populær metode er også at investere i den såkaldte telefonboks (se produktet her), som er en boks til koncentration eller vigtige møder. Boksene fås i mange størrelser og kan derfor have forskellige formål. Dét og nye regler for opførsel i arbejdsmiljøet bør på sigt være med til at skabe en kultur, hvor man er mere opmærksom på støj og de negative konsekvenser heraf.