Hvilke hjælpemidler kan hjælpe børn med autisme?

Autisme er et handicap, der påvirker hele barnets liv. Barnet er udfordret på mange usynlige felter. I det sociale samspil og kommunikationen med andre. På forestillingsevnen og i aflæsningen af andres reaktioner. Autisme er ikke en sygdom, men en udviklingsforstyrrelse. Det stiller store krav til både barnet og den voksne, der tager sig af det. Manglende evne til at kommunikere og tolke andres kropssprog bliver nemt til en daglig udfordring.  Her kan hjælpemidler være med til at løse op for en kommunikation, der er gået i hårdknude. Værktøjer, der får dagligdagen sat i system. Redskaber, der hjælper barnet med at finde sig selv. Det er vejen frem.

Mimik på den lettere måde

For de fleste er et smil det nemmeste i verden at aflæse. Så enkelt er det ikke for autister. Hvad betyder den forvrængede mund? Hvorfor står øjnene på skrå? Er det vrede? Eller et smil? Børn med autisme skal typisk lære af aflæse mimik. Hvordan f.eks. et smilende menneske ser ud. Et ansigtsudtryk, der bliver tolket korrekt, gør barnet roligt og trygt. Det modvirker angst og sænker stressniveauet. Barnet får overskud til at lære nye mestringsstrategier.

Markedet byder på mange typer læringsværktøjer, der hjælper med at træne kommunikation og kropssprog. En interaktiv måde at arbejde med mimik på, er f.eks. Face-it fra www.spektrumshop.dk . Simpelt i sin form, men konkret for barnet at bruge. ’Bo’ er en ven med et grønt ansigt og øjne, øjenbryn, mund og næse som magneter. Barnet leger sig frem til ansigtsudtryk, lærer at forstå og kan selv give udtryk for sine følelser. Interaktionen mellem tanke, læring, følelse og handling, styrker forståelsen, giver ro og mindsker angst.

Børn med autisme har ofte svært ved at forestille sig noget. Men har samtidig brug for ro og forudsigelighed. Her er god støtte at hente i billedfortællinger: piktogrammer. I stedet for uhåndgribelige ord, sættes piktogrammer på tavler. Små billedbrikker, der beskriver, hvad der skal ske. Eller f.eks. en såkaldt Opgavefrise med to rækker. En række til den opgave, barnet skal udføre, og en række at flytte brikken over til, når opgaven er udført. Barnet får en konkret opgave, der er let at aflæse, og en succesoplevelse, når brikken flyttes til den anden side. Det giver selvtillid, glæde, stolthed og mod på at lære mere.

Dans styrker kroppens sanser

En anden udfordring for autister er samspillet mellem kroppens sansning og motorik. Autister sanser og reagerer ofte stærkere eller svagere på ydre påvirkninger. Et skilt i en trøje kan f.eks. føles smertefuldt. Eller kroppens afgrænsninger opleves flydende. Hvor starter og slutter jeg? Barnet har brug for at styrke sin kropsbevidsthed og forstå sine sanser. Men skal også beskyttes mod for stærke indtryk. Med et dansehylster i glade, klare farver lærer barnet at lege sig frem til kropsfornemmelsen. Ved at kravle ind i den bløde dragt, omsluttes barnet. Sanserne beroliges, barnet fornemmer tryghed og sikkerhed. Det elastiske stof melder konstant tilbage til hjernen om kroppens stilling og bevægelse. Terapeutisk set trænes både koordination, rumsans og grovmotorik. Alt imens barnet oplever glæden ved at bevæge sig og danse i trygge rammer.

Læs mere her.